Če matična številka ni vpisana v zemljiško knjigo nas lahko stane nepremičnine

Skoraj 10% lastnikov nepremičnin je v zemljiški knjigi evidentirano z napačno ali nepopolno matično številko ali EMŠO-m. To ni le administrativni problem, temveč tudi zelo vpliva na našo pravno (ne) varnost.

V Sloveniji sta temeljni evidenci nepremičnin zemljiški kataster in kataster stavb, za katere skrbi Geodetska uprava. Temeljna evidenca, ki naj bi izražala lastništvo, na nepremičninah in omogočala pravno varnost, pri poslovanju z nepremičninami, pa je zemljiška knjiga.

Pravno varnost lastništvu, na nepremičnini, si zagotovimo z vpisom v zemljiško knjigo. Toda lastniki, ki so to storili v preteklosti, nimajo vsi vpisanih popolnih podatkov. Poleg že omenjenih matičnih številk se morebitne spremembe naziva, imena in naslova v zemljiški knjigi, ne osvežujejo. V kolikor nimamo urejenih podatkov, lahko GURS napačnemu lastniku določi lastništvo v REN-u, kar vpliva na višino naših socialnih transferjev in drugo. V skrajni fazi pa nam lahko nepremičnino odtujijo. T.i. »nepridiprav«, ki bi rad odtujeval nepremičnine, lahko najprej, preko javnih dostopnih podatkov, poišče nepremičnino, kjer EMŠO ni vpisan, nato pa se v centralnem registru prebivalstva (upravni enoti) preimenuje v osebo z enakim imenom in priimkom, kot je v zemljiški knjigi, ter nato sproži postopek poočitve podatkov o imetniku lastninske pravice.

Kako se lahko sami vpišemo v zemljiško knjigo, z našimi popolnimi podatki in tako preprečimo nepridipravom, da to storijo pred nami?

Najprej svetujem, da lastnik preveri svoje podatke v nepremičninskih evidencah. Iz zemljiške knjige lahko pridobi, preko varnega elektronskega predala, vse nepremičnine, kjer ima vpisan MŠ ali EMŠO. V kolikor ima lastnik več nepremičnin in nima točne evidence, katere nepremičnine ima, svetujem, da pridobi tudi podatke o svojih nepremičninah, ki jih o njem vodi GURS. Geodetska uprava namreč lastnikom pripisuje MŠ in EMŠO tudi za tiste nepremičnine, ki tega nimajo vpisanega v zemljiški knjigi. Čeprav se tudi GURS v nekaterih primerih zmoti, pa je vseeno njihova podatkovna baza pravilnejša. Tako izvedemo primerjavo stanja v evidencah GURS-a in v zemljiški knjigi, ter nato izvedemo poočitev v zemljiški knjigi, za tiste nepremičnine, kjer je to potrebno.

Podjetje Geonep d.o.o. nudi pomoč pri upravljanju in ureditvi podatkov na nepremičninah. Pokličite in poskrbeli bomo za vašo pravno varnost.