Boštjan se je v zvezi z nepremičninskimi evidencami že večkrat pojavil v medijih, npr.:

Iz vsebine, odgovorimo na vprašanja:

  1. Imate stavbo in ni (povsem) zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem? Imate na »črno« prizidke, frčade, nadstrešek, zunanje stopnice, spremembo namembnosti,…?
  2. Zakaj sploh potrebujete po novem potrebujete legalizacijo vaše hiše?
  3. Vas zanima kako se, v zadnjih letih, že iz državnih spletnih aplikacij vidi, da stavba ni ustrezno evidentirana ali dograjena brez dovoljenj?
  4. Pred katerim letom mora biti stavba zgrajena, da brez gradbenega dovoljenja pridobi uporabno dovoljenje? Koliko se je lahko stavba v tem času spremenila?
  5. Kako in v katerih primerih se lahko izognete stroškom izvajalcev pri legalizaciji?
  6. Kako najenostavneje legalizirate vašo stavbo, glede na leto izgradnje?

Mnenja udeležencev:

Hvala za webinar. Drugače delam na UE in se skoraj vsakodnevno srečujem s podobnimi vprašanji (sem želel preveriti, kako se s to temo spopadajo drugi). Sam sicer ne bom potreboval vaših uslug, bom pa komu verjetno predlagal, da se obrne na vas za pomoč pri legalizaciji objektov. Na trgu namreč manjka podobnih organizacij, ki bi strankam pomagali skozi zapleten sistem gradbenih predpisov (nekateri projektanti za to nimajo časa). Želim vam uspešno delo.

Edi Vučina

Pozdravljeni, velikokrat so razni vebinarji le reklama oz. nek dolg prazen prodajni nagovor. Vaš je bil dejansko koristen, čeprav je končni namen gotovo enak, ampak človek z veseljem nekam pride, če že prej dobi koristne informacije. Pohvalno! Upam, da se vam vložen trud povrne.

Matevž Gradišek

Pozdravljeni, odlično je bilo, zanimiva tema in dobra prezentacija! Ker sam nepremičninski posrednik so mi podobne teme zelo zanimive in se priporočam za naprej, če bo še kakšen webinar.

Krunoslav Orlović

Webinar bo trajal predvidoma petnajst minut, nato sledijo še odgovori na vaša vprašanja.

Kako bomo varovali in obdelovali vaše podatke? Preberite si našo politiko varovanja osebnih podatkov

BREZPLAČNA PRIJAVA

O Boštjanu Trobišu

Boštjan Trobiš je pooblaščeni inženir geodezije in sodni izvedenec za nepremičninske evidence ter je dobro znan strokovni javnosti. Njegovo poslanstvo je, da deli informacije, ki bi jih vsak lastnik nepremičnine moral poznati.

Boštjan je leta 2003 ustanovil svoje podjetje Geonep d.o.o. in v naslednjem letu, prvi v državi, dobil certificiran dostop do vpogleda v nepremičninske podatke. To je podjetju v naslednjih letih, ko se je delalo največ katastrskih vpisov delov stavb v kataster stavb, omogočilo sodelovanje pri največjih nepremičninskih projektih. Kasneje, ko se je pripravljal splošen davek na nepremičnine je kot certificiran svetovalec pomagal številnim velikem lastnikom nepremičnin urejati podatke. Za Geodetsko upravo Republike Slovenije je v konzorciju sodeloval pri testni izboljšavi podatkov za celo politično občino. S pomočjo lastno razvite aplikacije VodiNep za odkrivanje neskladij v nepremičninskih evidencah je pomagal urejati podatke nekaterim bankam, občinam in velikim podjetjem kot je Telekom Slovenije d.d.

Mediji: