O podjetju

Spletišče www.vodinep.si je blagovna znamka v lasti podjetja Geonep d.o.o.. Preko blagovne znamke VodiNep, strankam ponujamo informacije glede nepremičninskih evidenc, katastra nepremičnin, evidentiranja in legalnosti objektov, oziroma, z drugimi besedami, informacije o geodetskih in projektantskih storitvah. Storitve, ki se izvajajo za ureditev stanj, se izvedejo preko podjetja Geonep d.o.o. ali drugega ustreznega partnerskega podjetja, ki deluje v okviru te blagovne znamke.

KADRI

Boštjan Trobiš, direktor

univ. dipl. inž. geodezije

Pooblaščen inženir (vpisan v Inženirsko zbornico pod št.: IZS Geo0200); na Ministrstvu za pravosodje opravljen poseben preizkus strokovnosti, za sodnega izvedenca, za strokovno področje: Geodezija

Marjeta Trobiš, vodja pisarne

Tine Strajnar, referent

POSLOVNA TRADICIJA

Poslovna družinska tradicija zemljemerstva, sega še v obdobje po drugi svetovni vojni, ko je Trobiš Alojz, geometer v Celju, vodil takratni kataster in Geodetski zavod Celje. Geonep d.o.o. pa je, v tej obliki, nastal v letu 2003, z željo najprej napojiti tržišče z novo nastajajočim katastrom stavb in nato z urejanjem nepremičninskih razmerij. Že v letu 2006, smo dosegli največji tržni delež v katastru stavb, na Območni geodetski upravi Ljubljana. Tržni delež in dejavnost, še naprej uspešno razvijamo.

V jeseni leta 2010 smo ponudili pomoč lastnikom, pri ureditvi podatkov, v medijsko odmevni akciji obveščanja lastnikov nepremičnin o njihovih vrednostih. S to akcijo smo pridobili ogromno izkušenj, glede upravljanja in samega izvora podatkov, v nepremičninskih evidencah. V letih 2011 do 2014, smo pripravili nekaj deset predlogov, po ZVEtL-u, za dokončanje etažne lastnine in pridobivanja pripadajočega zemljišča. Kot izvedenci geodetske stroke, smo nastopali tudi v številnih medijih. Svojo dejavnost še naprej razvijamo. Po letu 2018, ko je nov gradbeni zakon prinesel nove obveznosti lastnikom stavb, hkrati pa nove možnosti legalizacij, to množično predstavljamo lastnikom na klasičnih predavanjih ali preko spleta v obliki webinarjev. Naših izobraževanj se je udeležilo že več tisoč ljudi.

PODATKI O PODJETJU

Geonep, geodetske in nepremičninske storitve d. o. o.
Skrajšana naziv: Geonep d. o. o.
Sedež podjetja: Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1869167
ID za DDV: SI79120067
TRR pri NOVA KBM d.d.: IBAN SI56 0400 1004 9031 258  
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Ljubljani št. SRG: 2003/06818
Osnovni kaptial: 18.360,00 €

REFERENCE

  1. Leta 2004 smo prvi v Sloveniji pridobili certificiran vpogled v prostorske podatke nepremičnin, s čimer smo izboljšali svetovanje strankam in predvideli stanje v nepremičninskih evidencah, še pred prihodom na teren.
  2. V letih od 2005 do 2007, ko s je v Ljubljani izvajalo največ katastrskih vpisov, smo imeli največji tržni delež.
  3. Sodelovali smo pri evidentiranju nepremičnin ali geodetskih storitvah, pri kar nekaj projektih, npr.: Ljubljanski nebotičnik, Celovški dvori (največja stanovanjska soseska grajena v Sloveniji v letih 2007 do 2010). Delali smo za nekatere večje občine (MOL), velika podjetja, npr. Pošta Slovenije d.d. in ministrstva, npr. MIZŠ, MNZ idr.
  4. Leta 2013 smo, v konzorciju, prvi v Sloveniji za GURS izvedli izboljšavo lokacijskih podatkov zemljiškega katastra, za celotno politično občino (Škofja Loka in Jesenice).
  5. S partnerji smo, leta 2015, razvili aplikacijo za odkrivanje neskladij v nepremičninskih evidencah in nepremične portfelje pregledovali nekaterim bankam, občinam, ter velikim podjetjem, kot je npr. Telekom Slovenije.
  6. Direktor Boštjan Trobiš je, za sodišča, izdelal več deset mnenj o nepremičninskih evidencah. Prav tako pa je pa tudi član skupine, za zakonodajo, pri Gospodarsko interesnem združenju geodetskih izvajalcev.

KONTAKT

Geonep d. o. o.,
 Malnarjeva ulica 21,
1000 Ljubljana

PIŠITE NAM

KJE SE NAHAJAMO?

Podjetje Geonep d.o.o. ima sedež na naslovu Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana

VodiNep pisarna za poslovanje s strankami pa se nahaja na naslovu Tacenska cesta 121, 1000 Ljubljana

Tacenska cesta 121, 1000 Ljubljana