Politika zasebnosti

Zahvaljujemo se za vaše zaupanje, ki nam ga dajete, s tem ko delite vaše podatke z nami. Zagotavljamo vam, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1). V nadaljevanju vam v Politiki varnosti osebnih podatkov podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

 1. Upravljavec

  Upravljavec osebnih podatkov Geonep, d.o.o. , Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Geonep). Vsa vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko posredujete na info@geonep.si.

 2. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke obdelujemo za različne namene, glede na to, kakšna katere naše storitve uporabljate.

  1. Ureditev nepremičninski evidenc ali dokumentacij o nepremičnini
   1. Neposredno trženje; vaše osebne podatke (ime in priimek ter naslov), ki smo jih pridobili iz javno dostopne zemljiške knjige, telefonski imenik, uporabimo za to, da vam pošljemo našo ponudbo za zastopanje pri odkupu vašega zemljišča zaradi kategorizacije cest in druge infrastrukture in legalizacijo objekta. Pravna podlaga za to obdelavo je zakoniti interes (6.1.(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov).
   2. Zastopanje pri urejanju evidenc ali dokumentacije; v primeru, da ste nas poklicali zaradi želje po več informacij glede zastopanja pri odkupu, legalizacijo objekta ali naročili geodetske storitve, obdelujemo vaše podatke, ki nam jih ob tem klicu podate (telefonska števila, ime in priimek, parcelna številka,…). V kolikor se odločite za zastopanje in izpolnite obrazce, ki so potrebni za zastopanje, obdelujemo naslednje podatke; ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, parcelna številka, ID stavbe, TRR, tel.številka, e-naslov, osebni podatki morebitnih drugih udeležencev v postopku. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za namen zastopanje je pogodba (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).
  2. Nakup storitve v spletni trgovini:
   1. Registracija in obdelava nakupa storitve v spletni trgovini; Za izvedbo nakupa storitve v spletni trgovini se registrirate in ob tem podate naslednje podatke: uporabniško ime, ime in priimek, e-naslov, geslo. Obdelava teh osebnih podatkov temelji na pogodbi kot pravni podlagi (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov), saj ste ob registraciji sprejeli splošne pogoje spletne trgovine.
  3. Webinar:
   1. Registracija oziroma prijava na webinar; ob prijavi na webinar morate podati naslednje osebne podatke: ime, e-naslov in telefonska številka. Podatki se uporabljajo za namen izvedbe webinarja. Pravna podlaga je pogodba, ob prijavi na webinar, namreč sprejmete splošne pogoje (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).
  4. Neposredno trženje naših storitev
   1. Pošiljanje e-pošte s ponudbo našim storitev; občasno na vaš e-naslov pošljemo ponudbo naših storitev in storitev partnerjev. Pravna podlaga je privolitev, ki ste jo podali na naših obrazcih ob sklepanju pogodbe ali prijavi na webinar (6.1.(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Privolitev lahko kadarkoli prekličete, tako da nam to sporočite na naslov info@geonep.si.

  Ob vašem obisku spletne strani www.vodinep.si se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na Piškotki.

 3. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

  Geonep osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen:

  • pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo osebne podatke,
  • državnim organom in nosilcem javnih pooblastil neposredno na podlagi zakona ali na podlagi njihove pisne obrazložene zahteve za potrebe konkretnega uradnega postopka;
  • fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo ustrezen pravni temelj za prejem osebnih podatkov, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

  Podatkov ne prenašamo v tretje države.

 4. Rok hrambe osebnih podatkov
  1. Ureditev nepremičninski evidenc ali dokumentacij o nepremičnini
   1. Neposredno trženje: 2 leti.
   2. Zastopanje pri urejanju evidenc ali dokumentacije: pred podpisom pogodbe, če se pogodba ne sklene 6 mesecev; sklenjena pogodba 7 let.
  2. Nakup storitve v spletni trgovini: 5 let
  3. Webinar: 5 let
  4. Neposredno trženje – ponujanje naših storitev: do preklica privolitve
 5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

  Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Geonep pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni Geonep info@geonep.si.

  Izpolnitev upravičene zahteve Geonep izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer Rudar o podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

  1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
   • vrste osebnih podatkov;
   • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
   • roki hrambe;
   • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
   • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
   • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
   • da ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
   • na podlagi zahteve Geonep izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.
  2. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Geonep popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
  3. Pravica do izbrisa podatkov (tki. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
   • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
   • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
   • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
  4. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:
   • podatki niso točni,
   • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
   • Rudar podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
   • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
  5. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Rudar, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  6. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, ki jo izvajamo na podlagi zakonitega interesa.
  7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

  Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 6. Veljavnost politike

  Ta politika je objavljena na www.vodinep.si in velja od 10.5.2021.