Svetovanje vsebuje:

  1. Pregled vaših dokumentov, ki jih imate o stavbi.
  2. Tolmačenje podatkov katastra nepremičnin (parcelne meje in razmerje z gabariti stavbe, opisni podatki – katastrski oz. registrski, leto izgradnje in vplivi kasnejših sprememb, osnovna dejanska in namenska raba zemljišča, osnovna primerjava aktualnih podatkov z gradbeno dokumentacijo,…).
  3. Analiza arhiva letalskih posnetkov, ki so dosegljivi s certificiranim vpogledom.
  4. Ugotovitev možnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma predstavitev ovir ali
  5. Ugotovitev možnosti za legalizacijo daljšega obstoja oziroma napotitev na analizo možnosti »klasične« legalizacije stavbe.

Svetovanje izvede Boštjan Trobiš, pooblaščeni inženir in sodni izvedenec za nepremičninske evidence.

Znesek svetovanja 98€ – oz. 0€ v kolikor naročite izvedbo uporabnega dovoljenja ali legalizacije pri podjetjih, ki delujejo pod okriljem blagovne znamke VodiNep. Plačilo se izvede po svetovanju.

Sestanek poteka v naši pisarni v Ljubljani ali on line preko aplikacije ZOOM.

PRIJAVA NA SVETOVANJE

Kako bomo varovali in obdelovali vaše podatke?
Preberite si našo politiko varovanja osebnih podatkov