Boštjan se je v zvezi z nepremičninskimi evidencami že večkrat pojavil v medijih, npr.:

Iz vsebine:

  1. Imate stavbo z gradbenim dovoljenjem, ki pa ni zgrajena povsem v skladu z gradbenim dovoljenjem? Ali morate kaj ukreniti?
  2. Vas zanima kakšen je pomen legalnega objekta in problemi, če to ni?
  3. Do kdaj je po novi zakonodaji rok za »poenostavljeno« legalizacijo? Kakšni so pogoji?
  4. Kako preverite ali ima vaša stavba katastrski vpis in zakaj bi to sploh potrebovali?
  5. V katerih primerih morate stavbo vpisati v kataster stavb z geodetskim elaboratom in v katerih primerih lahko uredite podatke brezplačno? V katerem primeru vas lahko doleti kazen?
  6. Kako in v katerih primerih se lahko izognete stroškom izvajalcev pri legalizaciji in pridobivanju uporabnega dovoljenja?
  7. Bi radi ugotovili kako preko spleta pridobite seznam vaših nepremičnin in kje preverite najpomembnejše podatke?
  8. Kako in za katere objekte lahko preko spleta preverjate gradbena in uporabna dovoljenja ter kako se ugotavljajo »črne gradnje« in objekti, ki niso zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem?

Mnenja udeležencev:

Hvala za webinar. Drugače delam na UE in se skoraj vsakodnevno srečujem s podobnimi vprašanji (sem želel preveriti, kako se s to temo spopadajo drugi). Sam sicer ne bom potreboval vaših uslug, bom pa komu verjetno predlagal, da se obrne na vas za pomoč pri legalizaciji objektov. Na trgu namreč manjka podobnih organizacij, ki bi strankam pomagali skozi zapleten sistem gradbenih predpisov (nekateri projektanti za to nimajo časa). Želim vam uspešno delo.

Edi Vučina

Pozdravljeni, velikokrat so razni vebinarji le reklama oz. nek dolg prazen prodajni nagovor. Vaš je bil dejansko koristen, čeprav je končni namen gotovo enak, ampak človek z veseljem nekam pride, če že prej dobi koristne informacije. Pohvalno! Upam, da se vam vložen trud povrne.

Matevž Gradišek

Pozdravljeni, odlično je bilo, zanimiva tema in dobra prezentacija! Ker sam nepremičninski posrednik so mi podobne teme zelo zanimive in se priporočam za naprej, če bo še kakšen webinar.

Krunoslav Orlović

Poleg tega vam bo Boštjan na webinarju razkril kako na najoptimalnejši način ugotovite stanje na vaši nepremičnini in uredite podatke.

Kako bomo varovali in obdelovali vaše podatke? Preberite si našo politiko varovanja osebnih podatkov

O Boštjanu Trobišu

Boštjan Trobiš je pooblaščeni inženir geodezije in sodni izvedenec za nepremičninske evidence ter je dobro znan strokovni javnosti. Njegovo poslanstvo je, da deli informacije, ki bi jih vsak lastnik nepremičnine moral poznati.

Boštjan je leta 2003 ustanovil svoje podjetje Geonep d.o.o. in v naslednjem letu, prvi v državi, dobil certificiran dostop do vpogleda v nepremičninske podatke. To je podjetju v naslednjih letih, ko se je delalo največ katastrskih vpisov delov stavb v kataster stavb, omogočilo sodelovanje pri največjih nepremičninskih projektih. Kasneje, ko se je pripravljal splošen davek na nepremičnine je kot certificiran svetovalec pomagal številnim velikem lastnikom nepremičnin urejati podatke. Za Geodetsko upravo Republike Slovenije je v konzorciju sodeloval pri testni izboljšavi podatkov za celo politično občino. S pomočjo lastno razvite aplikacije VodiNep za odkrivanje neskladij v nepremičninskih evidencah je pomagal urejati podatke nekaterim bankam, občinam in velikim podjetjem kot je Telekom Slovenije d.d.

Mediji: