Ugotovitev stanja na vaši stavbi z vprašalnikom

Stavbe so narejene v različnih časovnih obdobjih, različne dejanske rabe, različno evidentirane z različno dokumentacijo. Z aplikacijo Ugotovitev stanja na vaši nepremičnini, vam pomagamo v državnih nepremičninskih evidencah pogledati v podatke o vaši nepremičnini. Z vprašanji vas vodimo preko postopka, da vnesete in preverite točno tiste podatke, ki so pomembni za odločitev, kateri postopek je za vašo nepremičnino potreben, če hočete v nadaljevanju poskrbeti za pravilno evidentiranje vaše stavbe in pridobiti ustrezne certifikate.

Za izvedbo potrebujete podatke o stavbi kot so naslov ali katastrska občina in parcelna številka ali identifikacijska številka stavbe, leto izgradnje in obnov, dejansko rabo, površino, podatek ali imate gradbeno dovoljenje.

Rezultat aplikacije je ugotovitev stanja nepremičninskih podatkov na vaši stavbi ali je vse OK. Če zadeve nimate urejene pa vam aplikacija vrne stanje na vaši nepremičnini in vam predlaga kateri postopek morate izvesti, če želite imeti stavbo pravilno evidentirano in na kakšen način lahko stavbo legalizirate ali pridobite uporabno dovoljenje. Zadeva je nastavljena tako, da lahko karseda največ naredite sami in se izognete stroškom izvajalcev.

BONUS 1: dostop do posnetka enega od preteklih webinarjev: posnetek boste lahko prekinjali, vrteli nazaj,..

BONUS 2: dostop do video navodil: Kako dostopate v zemljiško knjigo – prihranek 9,8€

BONUS 3: dostop do video navodil: Vpogled v nepremičninske podatke GURS – prihranek 9,8€

BONUS 4: prikaz zgodovinskih letalskih posnetkov v PISO