Kako dostopate v zemljiško knjigo – video navodila

V zemljiško knjigo se vpisujejo pravna dejstva na nepremičnini, to so pravice in obveznosti. Najpomembnejši podatek je prav podatek o lastniku nepremicnine.

Ste vedeli, da je v zemljiški knjigi še vedno znaten delež lastnikov vpisanih brez matične številke ali EMŠOja in da zaradi tega prihaja do napačnih povezav z drugimi nepremičninskimi evidencami. V predlogu Zakona o katastru nepremičnin je celo predvideno, da lastnikov brez vpisanega EMŠOja ne bo potrebno vabiti na postopek mejne obravnave. Pa še to, čeprav plačujete NUSZ in se vam socialni vrednotijo tudi glede na vaše nepremičninsko stanje, še ne pomeni nujno, da ste v zemljiški knjigi vpisani vi s pravilnimi in popolnimi podatki. Urejen vpis v zemljiški knjigi potrebujete pred vsako pomembnejšo aktivnostjo z nepremičnino:

  • Pred prodajo
  • Pri pridobitvi hipotekarnega kredita, npr. za obnovo stavbe
  • Preprosto zato ker bi radi uredili zadevo
  • Za višanje vrednosti družinske srebrnine – Slovenci imamo največ v nepremičninah

Ste vedeli, da ima povprečno slovensko gospodinjstvo, katerega člani so starejšo od petdeset let, kar 94% vrednosti svojega premoženja v nepremičninah in da je vrednost le tega lahko zgolj hipotetična če nepremičnin nimamo ustrezno evidentiranih?

S preverbo stanja v zemljiški knjigi ugotovite:

  • Ali je nepremičnina sploh vpisana v zemljiško knjigo (parcele načeloma so, stavbe pa le v: etažni lastnini, stavba pravica ali viseča stavba).
  • Kdo je lastnik in ali so vpisani podatki pravilni.
  • Katere so pripadajoče nepremičnine stavbe in dela stavbe. Tega podatka ne dobite v nobeni drugi evidenci.
  • Koliko je plomb, pravic in zaznamb v zemljiški knjigi. Ter katere so, morda so že izvedene.

E-vodič je nastavljen tako, da vam poda vse informacije kako in kje se registrirate ter vstopite v pregledovanje Zemljiške knjige. Prav tako v e-vodiču na enostaven način ugotovite kako preverite vse osnovne preverbe.