Uporaba vrednosti nepremičnin iz registra nepremičnin

Mogoči nameni uporabe sistema množičnega vrednotenja nepremičnin

Direktor Urada, za množično vrednotenje nepremičnin pri GURS-u, Dušan Mitrović, je v Geodetskem vestniku takole opredelil možnosti. Povzemamo:

  • Odkupi nepremičnin za namene gradnje javne infrastrukture
  • Presojanje gospodarnosti upravljanjanepremičnin v javnilasti
  • Presojanje ekonomičnosti prostorskih načrtov
  • Vrednosti nepremičnin in komasacije zemljišč
  • Določanje tržnih najemnin in javne nepremičnine
  • Nepremičnine, upravni in sodni postopki ter takse

Pri poslovnih namenih pa je množično vrednotenje nepremičnin pomembno za:

  • Lastnike in kupce nepremičnin
  • Banke pri odločanju o hipotekah
  • Cenilce nepremičnin kot pomoč pri cenitvah
  • Investitorjem in nepremičninskim družbam