Boniteta zemljišča

Spremljanje postopkov, za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, na portalu MKGP

Dne 18. junija 2011 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C), s katerim se spet uvaja odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Investitor, ki odda vlogo, za pridobitev gradbenega dovoljenja, za gradnjo objekta na svoji parceli, mora plačati odškodnino, zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina se plača od površine zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt in sicer v znesku, določenem s kvadraturo in bonitetnim razredom zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru. Zaradi številnih vprašanj strank, povezanih z izvajanjem določb novele, ki urejajo odškodnino, so na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije odprli elektronski naslov: odskodnina.mkgp@gov.si, na katerega lahko pošljete vsa vprašanja, predloge in težave, povezane z odškodnino, zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Ministrstvo je vzpostavilo tudi spletni pregledovalnik, Evidenca nadomestil za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, ki je namenjen spremljanju plačil, za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in pri izdajanju gradbenih dovoljenj.
Vir: MKGP
RS, julij 2011 – http://www.mkgp.gov.si

Pojasnilo GURS-a, glede spremembe bonitete zemljišč in odškodnine, za gradnjo objektov na kmetijskih zemljiščih

Pojasnilo se nanaša na novosti, ki jih prinaša Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 in 43/11, v nadaljevanju: ZKZ), ki uvaja plačilo odškodnine, za gradnjo objektov na kmetijskem zemljišču, zaradi katerega se je povečalo povpraševanje strank – lastnikov zemljišč, glede načina določitve bonitete zemljišč in možnostih spremembe bonitete zemljišč in posledično tudi parcelacije zemljišč.

Investitor lahko pri geodetskem podjetju naroči parcelacijo in tako zmanjša odškodnino.