Pozor: lastniki nepremičnin, ki so v zemljiško knjigo vpisani brez EMŠO bodo izgubili pravice

V državnem zboru je ta trenutek v drugi obravnavi Zakon o katastru nepremičnin, ki na novo določa nekatere procese pri evidentiranju nepremičnin. Med najpomembnejšimi novostmi je izguba pravice do vabljenja na obravnavo v katastrskemu postopku za tiste lastnike, ki v zemljiško knjigo niso vpisani z EMŠO ali matično številko za pravne osebe. Z zakonom želijo vzpodbuditi lastnike, da bodo uredili svoje podatke v zemljiški knjigi (vpisali EMŠO), saj bodo le tako dobivali na naslov prijavljenega prebivališča vsa obvestila o izvedbi katastrskih postopkov v katere so vključene njihove nepremičnine. V zemljiški knjigi je namreč po podatkih predlagatelja kar 1.628.424 oz. 15,4% zapisov imetnikov pravic lastninske pravice – oseb z nepopolnimi podatki.

Vsem lastnikom nepremičnin torej svetujemo, da zavarujete svoje pravice na nepremičninah in preverite stanje v zemljiški knjigi in jih po potrebi uredite. Le na ta način si boste zagotovili sodelovanje v geodetskih postopkih, ko se bodo urejale vaše nepremičnine. Za pomoč pri preveritvi stanja si lahko pomagate z navodili na naši strani , vse naše stranke pa lahko izkoristijo bon za brezplačen dostop. Naša stranka postanete z nakupom ene od naših storitev ali s prijavo na brezplačen webinar o nepremičninskih evidencah in legalizacijah stavb.

 

Ljubljana, 22.02.2021  Boštjan Trobiš